Ammoniakanläggning/Kylanläggning - Välkommen till Teknotherm Refrigeration AB

Print
PDF

Teknotherm Refrigeration har en historia som designer, tillverkare och installatör för marina- och industriella kylanläggningar sedan år 1926.

Teknotherm Refrigeration AB startade i Sverige och Göteborg år 2008 med ansvar för Teknotherm gruppens offshore-verksamhet. År 2010 går nu Teknotherm Refrigeration AB iland på den Svenska kylmarknaden.

Vi innehar företagscertifikat nr: C366 klass I för arbeten med kylanläggningar samt ackreditering nr: 8081 för trycksättning med gas.

 


Tidigare projekt

Domstein Sverige AB i Kungshamn minskar sin energikostnad.
Läs mer >>