Tjänster

Print
PDF
Vårt hjärta klappar för industriella kylanläggningar med ammoniak som köldmedium. Vi arbetar mest med ammoniak därför att vi vill skapa energieffektiva och miljövänliga kylanläggningar med hög kvalitet.