Leverantörer

Print
PDF

När vi väljer kompressorer och kompressoraggregat väljer Vi Mycom eller Grasso.

Vätskekylaggregat (chillers) tar Vi också från Mycom eller Grasso men önskas luftkylda ammoniakaggregat eller chillers med hög återvinningsgrad väljer Vi Zudek. Vi är återförsäljare för Zudek inom Skandinavien.

När det gäller kondensorer, kylmedelkylare och förångarbatterier arbetar Vi med de flesta fabrikat på marknaden.