Domstein Sverige AB i Kungshamn

Print
PDF

Teknotherm Refrigeration AB har just i dagarna tagit i drift en värmepump-anläggning som skall minska Domsteins kostnader för uppvärmning av lokaler och produktion av tappvarmvatten. Anläggningen ger drygt 200 kW värmeeffekt vid +65 oC utgående vattentemperatur och har ammoniak som köldmedium. Kompressoraggregatet är av typen HP35 från Grasso.

Under sommaren har Vi även installerat gyrofrys och luftavskiljare hos Domstein.

Vi tackar Ulf, Mats och Lars för förtroendet.